Tsy azo andeferana ireo mpitsara izay tsy manaraka ny fitsipi-pifehezana mandika lalàna manao fitsarana mitanila hoy ny PM Ntsay – Kolo plus du 19 avril 2019